ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลลำปำ
  รายละเอียด :

1. สาระความรู้เกี่ยวกับ “หน้าที่และอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน”

   คลิกที่นี่>>>       https://www.ombudsman.go.th/new/

2. การคัดแยกขยะจากต้นทาง (ตามหลัก 3 ช)

3. ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะจากครัวเรือนฯ

4. ข้อแนะนำในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน