ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดหมายข่าวอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 6/2563
  รายละเอียด :

 จดหมายข่าวอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 6/2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน