ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล สายซอย 6 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

- ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 460 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด โดยกำหนดราคากลาง 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


Slot Deposit Pulsa
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 365 คน