ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สื่อรณรงค์ในการป้องกันเชื้อโควิด 16
  รายละเอียด :

 

สื่อรณรงค์ใการป้องกันเชื้อโควิด 16

(1) ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา

https://www.youtube.com/watch?v=aVO78xGm0AQ

(2) ชีวิตวิถีใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=237zntSDscg

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 92 คน