ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ลำปำ เลขที่ 69/2554)


Poker88
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 408 คน