ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : - ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร และฝังท่อ คสล. Ø 0.60 × 1.00 เมตร มอก.ชั้น 3 ยาว 7.00 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ลำปำ เลขที่ 78/2554)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 553 คน