ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวนเด็ก 123 คน เป็นเวลา 100 วันทำการ โดยกำหนดราคากลาง 159,900 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 457 คน