กิจกรรม : อบต.ลำปำ ดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง เพื่อลดอุบัติเหตุและส่งเสริมการท่องเที่ยว
รายละเอียด :
    นายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางของถนน ระหว่างวันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2565 ในหมู่ที่ 4, 6, 9, 10 และ 11 ตำบลลำปำ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางและเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยในการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถตัดหญ้าไหล่ทางพร้อมพนักงานประจำรถจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นอย่างสูงสำหรับการอนุเคราะห์เครื่องจักรกลในครั้งนี้ (ปชส.45/2565)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565    อ่าน 36 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**