กิจกรรม : นายก อบต.ลำปำ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ 2565รายละเอียด :
    วันนี้ 27 เมษายน 2565 (เวลา 16.00 น.) นายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายก อบต.ลำปำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างและสมาชิกสภา อบต.ลำปำ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง อบต.ลำปำ ได้รับการอุดหนุนบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 2 รายในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ต.ลำปำ (ปชส.40/2565)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**