กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565


รายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยมีวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1) การแถลงนโยบายของนายก อบต.ลำปำ ต่อสภา อบต.ลำปำ 2) การกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ 4) การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ 5) การรายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ลำปำ ประจำปี 2564 (ปชส.2/2565)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน 38 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**