กิจกรรม : อบต.จัดโครงการ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม อบต.ลำปำ"


รายละเอียด :
    วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.ลำปำ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม อบต.ลำปำ" ณ ที่ทำการ อบต.ลำปำ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ในการเสียสละตนเพื่อทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ส.อบต. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างถนน ตัดหญ้า เก็บขยะรอบบริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ลำปำ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 และสองข้างทางถนนสายหมู่ที่ 3-5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของสถานที่สาธารณะ และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุจากกิ่งไม้สองข้างทางที่อาจบดบังทัศนวิสัยของประชาชนที่ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาบนท้องถนน (ปชส.1/2565)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565    อ่าน 69 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**