กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำครั้งแรกรายละเอียด :
    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายสุไพรัช ปิยะพงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ท้องถิ่นอำเภอเมืองพัทลุง ตลอดจน สมาชิกสภา อบต.ลำปำ ร่วมการประชุมสภา อบต.ลำปำ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำปำ ทั้งนี้นายสุไพรัช ได้กล่าวเปิดการประชุมสภา อบต.ลำปำครั้งแรก โดยมีนายวิทยา หมื่นผ่อง ปลัด อบต.ลำปำ (เลขานุการสภาชั่วคราว) เชิญ นายบุญยืน สิริสม ส.อบต. หมู่ที่ 6 (ผู้มีอาวุโสสูงสุด) เป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.ลำปำ ผลปรากฏว่า นายสายันท์ ชูบัวขาว ได้รับเลือกเป็นประธานสภา อบต.ลำปำ นายจิระพันธ์ สุวรรณ์ ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภา อบต.ลำปำ และ นายวิทยา หมื่นผ่อง ปลัด อบต.ลำปำ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภา อบต.ลำปำ ตามลำดับ จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 (ปชส.65/2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564    อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**