กิจกรรม : อบต.ลำปำ ร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมิน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์


รายละเอียด :
    วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. นายวิรัช รักนิ่ม นิติกรชำนาญการ และ นายกมล เกตุพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (Admin) เป็นตัวแทน อบต.ลำปำ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting Application จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสร้างการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ภาค 9 (ปชส.64/2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**