กิจกรรม : อบต.ลำปำ ร่วมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2565


รายละเอียด :
    วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น. นายวิรัช รักนิ่ม นิติกรชำนาญการ เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference : Facebook Live & Youtube Live) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณานำผลการประเมินดังกล่าวไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ถอดบทเรียน ปรับปรุง พัฒนา เพื่อยกระดับการประเมินอย่างต่อเนื่อง (ปชส.63/2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564    อ่าน 37 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**