กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการ สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด :
    วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิทยา หมื่นผ่อง เลขานุการกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อหารือประเด็นสำคัญ ตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ 1) การแจ้งยอดที่ได้รับการจัดสรรและเงินคงเหลือ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 2) การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 และ 3) การขออนุมัติขยายเวลาการทำโครงการปุ๋ยหมักแห้ง ปชส.49/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**