กิจกรรม : การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564


รายละเอียด :
    วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมาชิกสภาองค์การบริหารลำปำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารสวนตำบลลำปำ ปชส.47/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**