กิจกรรม : อบต.ลำปำ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 2564
รายละเอียด :
    วันที่ 15 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ เกตุแดง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หาดแสนสุขลำปำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน และสภานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเครือข่ายและสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม โดยภายในงานมีการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่คลองหัววัง ซึ่งติดต่อกับทะเลสาบสงขลา (ทะเลลำปำ) เพื่อความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ต่อไปในอนาคต ปชส.45/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564    อ่าน 63 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**