กิจกรรม : กองทุน สปสช.อบต.ลำปำ มอบเงินแก่โรงเรียนวัดโพเด็ดเพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกัน Covid-19รายละเอียด :
    วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) อบต.ลำปำ มอบหมายให้นางสาว จิรวรรณ เกตุแดง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุน สปสช.อบต.ลำปำ จำนวน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แก่ตัวแทนจากโรงเรียนวัดโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ เพื่อนำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุน สปสช.อบต.ลำปำ ไปใช้เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนวัดโพเด็ด ตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ปชส.38/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564    อ่าน 49 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**