กิจกรรม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564รายละเอียด :
    วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมาชิกสภาองค์การบริหารลำปำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1) รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต.พ.ศ.2564 ของ อบต.ลำปำ 2) การพิจารณารับมอบการถ่ายโอนทรัพย์สินประปาหมู่บ้าน บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 3) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.ลำปำ เรื่องการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปา พ.ศ. ... 4) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบต.ลำปำ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และ 5) การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปชส.37/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564    อ่าน 64 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**