กิจกรรม : คณะบุคคลร่วมมอบเงินและสิ่งของบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19รายละเอียด :
    วันที่ 23 เมษายน 2564 คณะบุคคลร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้น เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ โดยสิ่งของที่รับมอบในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจากผู้มอบดังรายนามต่อไปนี้ 1. นางจันทิมา แตกฉัตร กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 2. นางกาญแก้ว วัชรประดิษฐ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง 3. นางสาวสุชานาฎ มูสิกสง จากร้าน “เอ บุ๊ค (A BOOK)” องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ขอเป็นตัวแทนประชาชนตำบลลำปำ ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมมอบสิ่งของและส่งกำลังให้แก่พี่น้องประชาชนตำบลลำปำที่ได้รับผลกระทบ มา ณ โอกาส นี้ (ปชส.14/2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564    อ่าน 45 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**