กิจกรรม : อบต.ลำปำ จัดโครงการจัดการขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ของหมู่บ้านในตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
    วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2564 อบต.ลำปำ ได้จัดโครงการจัดการขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ของหมู่บ้านในตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๑ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกอย่างถูกวิธี และเพื่อลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ และนำขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ ลดขยะตกค้าง ลดมลภาวะที่เกิดจากขยะของชุมชนลงได้ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากสิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางพรทิพย์ นาควิโรจน์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ปชส.9/2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564    อ่าน 445 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**