กิจกรรม : การประชุมคณะอนุการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ (LTC) ครั้งที่ 1/2564รายละเอียด :
    วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยมีวาระสำคัญคือ การแจ้งยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 และการพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Care Plan) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ จำนวน 19 ราย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ จำนวน 20 ราย รวมทั้ง จำนวน 39 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสนอแผนและหารือการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติ (ปชส.6/2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2564    อ่าน 448 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**