กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด :
    วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อหารือประเด็นสำคัญ ตามระเบียบวาระการประชุม ได้แก่ 1) การแจ้งยอดที่ได้รับการจัดสรรและเงินคงเหลือ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 2) การแจ้งโครงการที่ขอรับทุนจากกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ 3) การรายงานเงินรายเดือน รายไตรมาส และรายปีงบประมาณ 2563 4) แผนการเงินประจำปีและแผนโครงการ ปีงบประมาณ 2564 และ 5) โครงการที่ขอรับเงินงบประมาณกองทุนฯ จำนวน 2 โครงการ ปชส.2/2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564    อ่าน 440 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**