กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลลำปำ เพื่อเร่งดำเนินงานตามแผนประจำปี 2564


รายละเอียด :
    วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลลำปำ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (พชต.) ตำบลลำปำ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งดำเนินงานตามแผนประจำปี 2564 ประเด็นสำคัญได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) อาหารปลอดภัย และประเด็นกลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ โดยพิจารณาจากปัจจัยสุขภาพด้านสังคมอย่างน้อย 2 ใน 3 ปัจจัย อันได้แก่ 1. คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติ 2) คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และ 3) คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง (ปชส.56/2563)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563    อ่าน 443 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**