กิจกรรม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

รายละเอียด :
    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมาชิกสภาองค์การบริหารลำปำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1) รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ 2) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า 3) การพิจารณารับโอนครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน และ 4) การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ปชส.50/2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 463 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**