กิจกรรม : ศจค.ลำปำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วมรายละเอียด :
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ โครงการบูรณาการเครื่อข่ายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแบบพอเพียง อบต.ลำปำ (ศจค.ลำปำ) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางและเสริมทักษะในการจัดเก็บข้อมูล ให้แก่เครื่อข่ายผู้ร่วมเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลลำปำ เพื่อนำข้อมูลครัวเรือนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ปชส.48/2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563    อ่าน 457 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**