กิจกรรม : กิจกรรมศึกษาดูงานและจัดทำแผนสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564รายละเอียด :
    ระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานและการจัดทำแผนสุขภาพ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ประจำปี 2564 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการบริหารการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพึง (LTC) ณ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ขนอม และในวันที่ 16 ตุลาคม 2563เป็นการบรรยายให้ความรู้และจัดทำแผนสุขภาพ ตลอดจนการเขียนโครงการ ณ ชลนภารีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ปชส.44/2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563    อ่าน 862 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**