กิจกรรม : อบต.ลำปำ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


รายละเอียด :
    วันนี้ (15 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. อบต.ลำปำ ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 15 (บ้านเกาะทองสมใหม่) ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลลำปำ โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรในแต่ละฐานความรู้ เพื่อเป็นหลักคิดและแนวทางในการบริหารจัดการพื้นในการทำการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตำบลลำปำได้อย่างเป็นรูปธรรม (ปชส.39/2563)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563    อ่าน 1291 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**