กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. อบต.ลำปำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการพัฒนาคุณภาพดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูกแก่เกษตรกร และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวนอกจากที่จะมุ่งเน้นให้ความรู้ที่จำเป็นแก่เกษตรกรแล้ว ยังมีการจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (ปชส.38/2563)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563    อ่าน 1233 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**