กิจกรรม : อบต.ลำปำ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “กฎหมายกับการบริหารงานของ อปท.”ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563รายละเอียด :
    วันนี้ (9 กันยายน 2563) เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “กฎหมายกับการบริหารงานของ อปท.” อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน อบต.ลำปำ โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก สิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายก อบต.ลำปำ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณบุณยวีร์ ชนะสิทธิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองพัทลุง คุณวีระยุทธ สุวรรณภักดี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และคุณสุวิชาญ ประชาชาติ พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ปชส.36/2563)
qqpulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563    อ่าน 1392 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**