กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ คณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด อบต.ลำปำ ได้ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร อบต.ลำปำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะด้านงานสารบรรณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) (ปชส.32/2563)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563    อ่าน 1294 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**