กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ลำปำ สมาชิกสภา อบต.ลำปำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีวาระที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1) การรายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ลำปำ พ.ศ.2563 2) การพิจารณาให้ความยินยอมการแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) เลขที่ พท.0243 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และ 3) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ลำปำ (ปชส.30/2563)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563    อ่าน 1236 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**