กิจกรรม : อบต.ลำปำ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 08.00 น. ณ วัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7 ต.ลำปำ อบต.ลำปำ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตัวเอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุ ในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุในด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจากทีม รพ.สต.ลำปำ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร นายวิจิตร ดำประสิทธิ์ (หนูนุ้ย) และ นายสุรพล ทองบุญ ผู้อำนวยการ รพ.สต.ลำปำ ปชส.21/2563
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563    อ่าน 502 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**