กิจกรรม : กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล

รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตลอดจนการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในดูแลสุขภาพของประชาชนในตำบลลำปำ โดยการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณชัยยุทธ หลักเมือง หัวหน้างานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ (ปชส.55/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**