กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย ส.อบต.ลำปำ ได้ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือการพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ 2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 7 บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7 บ้านวัดป่าลิไลยก์ ต.ลำปำ และ 3) โครงการปรับปรุงผิวสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ (ปชส.54/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**