กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการกองทุน ฯ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ จำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) การจัดประชุมคณะกรรมการ / อนุกรรมการ / คณะทำงานกองทุน 2) การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการกองทุน ฯ และ 3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ต่อไป (ปชส.53/2562)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**