กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลลำปำรายละเอียด :
    ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ โดยสิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลลำปำ ณ จังหวัดเพชรบุรี – กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ตัวแทนกลุ่มและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญากับการเกษตรตลอดจนการดำเนินชีวิตตามบริบทพื้นที่ของตำบลลำปำ เพื่อขับเคลื่อนทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560    อ่าน 561 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**