กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 21 และระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ลำปำ ตลอดจนพนักงานได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ตามลำดับ โดยกำหนดหัวข้อในการศึกษาดูงานด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการบริหารจัดการและด้านการส่งเสริมอาชีพ 3. ด้านการบริหารจัดการและการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและด้านความโปร่งใสและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนด้านการบริหารจัดการศึกษา 5. ด้านการบริหารจัดการและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยก่อนการเดินทาง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อรวบรวมประเด็นและความรู้ก่อนการเดินทางในระหว่างวันที่ 25 – 29 มกราคม 2559 ต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2559    อ่าน 563 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**