กิจกรรม : โครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดิน 2558


รายละเอียด :
    คลองโพธิ์หมอ หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ : เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง จัดทำโครงการคืนธรรมชาติให้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕8 ขึ้น ณ คลองโพธิ์หมอ หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ โดยมีกิจกรรมปล่อยปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อคืนความสมดุล เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลลำปำ และถือเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกันของทุกภาคส่วนเนื่องวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2558 ที่จะมาถึงนี้ โดยการจัดกิจกรรมปล่อยปลาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำปำรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมความรักและความสามัคคีในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558    อ่าน 543 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**