กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของการบริหารส่วนตำบลลำปำ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนในยุคปัจจุบัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558    อ่าน 1290 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**