กิจกรรม : โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ร่วมกับภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สนามค่ายลูกเสือลำปำ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในการจัดโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 3. เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชน 4. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยบริการ ออกให้บริหารประชาชนแบบเสร็จ ณ จุดบริการเดียว ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพ รวมไปถึงการศึกษา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2558    อ่าน 1355 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**